X

صفحه اصلی

کابین ها+

موتورها+

درب ها+

اینورترها+

تابلو کنترلها

شستی و نشانگرها+

پکیج های آسانسور بهین+

دیگربالابرها+

پله برقی و رمپ ها+

سایر محصولها+

خدمات+

ارتباط با ما +

بهین لیفت

تماس با ما: 021-44246801

بهین لیفت

X

بهین لیفت

موتورها

موتورهای  آسانسور

نیروی محرکه مهمترین جزء آسانسور می باشد به نحوی که تقسیم بندی آن به کششی و هیدرولیک صورت میگیرد سیستم هیدرولیک با توجه به محدودیت های کاربردی آن در کمتر از 10% آسانسورها  مورد استفاده  قرار می گیرد و بیش از 90% آسانسورها  بصورت  کششی طراحی  و اجرا میشوند . نیروی محرکه این نوع آسانسورها  در گذشته اغلب موتور گیربکس بوده است لیکن با توجه به امتیازات و بازدهی بالای موتورهای بدون گیربکس (گیرلس) که در چند سال اخیر وارد بازار مصرف شده اند جای آن را گرفته است